مقالات مسیحی

تفاوت و برتری مسيح با سایر پيامبران

تفاوت ميانِ عيسي مسيح و ساير پيامبران ( تقديم به جويندگان راه حق )      سؤالي که معمولاً در ذهن پيش مي‌آيد اين است که آيا فرقي بين مسيح و ساير پيامبران وجود دارد، يا او نيز يکي از پيامبران بزرگ

ادامه مطلب

يوحنا 3 : 16

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر

ادامه مطلب

اسامی خداوند

اسامی خداوند ابا      Abba  لغت فوق به معنای   ای پدر   می

ادامه مطلب

نامه ای محبت آميز از طرف پدر

نامه ای محبت آميز از طرف پدر فرزند عزيزم شايد تو مرا نمی شناسی

ادامه مطلب

محبتی فراتر از عقل و فهم ما

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر

ادامه مطلب

محبت يعنی رو بسوی ديگری داشتن

محبت يعنی رو بسوی ديگری داشتن است خدا محبت است محبت يعنی دست خود

ادامه مطلب

مطالعه 4 تا انجيل

روشی ساده برای مطالعه 4  انجيل همزمان   موضوعمتیمرقسلوقایوحنا     روایات قبل از مسیحپیشگفتار لوقا1:1-4"خدا -

ادامه مطلب

شکستن قدرت وسوسه گر

مرور وسوسه های مسیح متی 4 : 1 ؛ مرقس 1 : 12-13 ؛

ادامه مطلب

قلب ايماندار

فصل اول قلب استوار و قلب نگران فصل دوم هفت مکاشفه مهم که هر

ادامه مطلب

مکاشفۂ تورات از ذات خداوند

بازگشت به تورات مکاشفۂ تورات از ذات خداوند تورات، مکاشفه ای بنیادین دربارۂ ذات

ادامه مطلب