نامه ای محبت آميز از طرف پدر

اشتراک این پست

نامه ای محبت آميز از طرف پدر

فرزند عزيزم

شايد تو مرا نمی شناسی ، ولی من همه چيز را در باره تو ميدانم ( مزمور 1:139 )

من نشستن و برخاستن تو را می‌دانم ( مزمور 2:139 )

من از همه راهها و روشهای تو باخبر هستم ( مزمور 3:139 )

حتی موهای سرت را شمرده ام ( متی 29:10-31 )

چرا که من تو را شبيه خودم آفريده ام ( پيدايش 27:1 )

زندگی ، حرکت و هستی تو از من است ( اعمال 28:17 )

چون فرزند من هستی! ( اعمال 28:17 )

قبل از اينکه در رَحِمِ مادرت شکل بگيری تو را مي شناختم ( ارميا 4:1-5 )

زيرا نقشه عالی من از همان ابتدا ، برگزيدن تو بود ( افسسيان 11:1-12 )

پيش از اينکه روزهای زندگي ات آغاز شود همة آنها را در دفتر خود ثبت کرده ام  (مزمور 139 : 15-16 )

محل و لحظه تولدت را من مقرر کرده بودم ( اعمال 26:17 )

من تو را بطور شگفت انگيزی آفريده ام ( مزمور 14:139 )

من تو را در رَحِمِ مادرت نقش بستم ( مزمور 13:139 )

پيش از آنکه به دنيا بيائی من خدای تو بودم ( مزمور 6:71 )

آنهائی که مرا نمي شناسند، مرا اشتباه معرفی می کنند. ( يوحنا 8 : 41-44 )

من خشمگين و دور از مردم نيستم ، بلکه منشإ محبت هستم. ( اول يوحنا 16:4 )

و آرزوی من اين است که محبت خود را به تو نشان دهم.   ( اول يوحنا 1:3 )

به همين دليل ساده که تو فرزند من و من پدر تو هستم ( اول يوحنا 1:3 )

می خواهم چيزهای بيشتر و بهتری از آنچه پدر جسمانی ات به تو می دهد ، به تو بدهم ( متی 11:7 )

چونکه من پدری کامل هستم. ( متی 48:5 )

هر هديه ای که گرفته ای از دستان من گرفته ای ( يعقوب 17:1 )

 چون من محافظ تو هستم و احتياجات تو را می‌دانم. ( متی 31:6-33 )

نقشة من هميشه اين بوده است که آينده پُر اميد و خوبی به تو ببخشم. ( ارميا 11:29 )

چون با محبت ازلی تو را دوست می دارم ( ارميا 3:31 ) 

من به اندازه  شن های دريا ، در باره تو فکر ميکنم ( مزمور 17:139-18 )

وجود تو مايع شادی و خوشحالی من است. ( صفنيا 17:3 )

و ديگر هرگز احسان و برکت خود را از تو دريغ نخواهم نمود. ( ارميا 40:32 )

تو گَنج خاص من هستی ( خروج 5:19 )

و آرزوی من اين است که با تمامی دل و جان تو را در قلب خود جای دهم. ( ارميا 14:33 )

می خواهم چيزهای عظيم و مخفی که آنها را ندانسته ای بر تو آشکار سازم. ( ارميا 3:33 )

اگر با تمامی دل و جان مرا بطلبی مرا خواهی يافت. ( تثنيه 29:4 )

پس با من خوش باش و من آرزوی دل تو را به تو خواهم داد. ( مزمور 4:37 )

زيرا من اين ميل و رغبت را در تو ايجاد کرده ام. ( فيليپيان 13:2 )

من قادرم که کارهای بسيار فراتر از افکار، خواست و اميد تو انجام دهم.  ( افسسيان 20:3 )

چون من تسلی و اميد را به تو می بخشم. ( دوم تسالونيکی 16:2-17 )

و من آن پدر هستم که در مصيبتها ترا تسلی می دهم. ( دوم قرنتيان 3:1-4 )

وقتی دلشکسته ای من نزديک تو هستم. ( مزمور 18:34 )

همچون شبانی که بره را در آغوش ميگيرد ، من هم تو را در آغوش ميگيرم  ( اشعيا 11:40 )

و يک روزی همه اشکهای تو را پاک خواهم کرد  ( مکاشفه 3:21-4 )

و هر دردی را که در اين دنيا متحمل شدی از تو برخواهم داشت. ( مکاشفه 3:21-4 ) 

 من پدر تو هستم و تو را آنچنان دوست می دارم که پسرم عيسی را دوست دارم. ( يوحنا 23:17 )

و محبت من نسبت به تو در عيسی مسيح آشکار شده است.  ( يوحنا 26:17 )

چون عيسی منعکس کننده جلال من و مظهر دقيق ذات و وجود من است. ( عبرانيان 3:1 )

او آمد تا به تو ثابت کند ، من با تو هستم نه برضٌد تو ( روميان 31:8 )

و به تو بگويد که من گناهانت را به حساب نمی آورم (بخشيدم) ( دوم قرنتيان 18:5-19 )

عيسی مسيح مُرد تا من و تو را باهم آشتی دهد. ( دوم قرنتيان 18:5-19 )

مرگ او تنها راهی برای نشان دادن محبتم نسبت به تو بود. ( اول يوحنا 10:4 )

به خاطر بدست آوردن تو من از تمام چيرهايی که دوست داشتم گذشتم. ( روميان 31:8-32 )

اگر هديه پسرم عيسی را بپذيری ، مرا پذيرفته ای ( اول يوحنا 23:2 )

و ديگر هيچ چيز نمی تواند تو را از محبت من جدا کند ( روميان  38:8-39 )

به خانه برگرد و من بزرگترين مهمانی را که تا بحال آسمان بخود ديده است را برای تو ترتيب خواهم داد. ( لوقا 7:15 )

من هميشه پدر تو بوده ام و خواهم ماند ( افسسيان 14:3-15 )

و اما سوٌال من امروز از تو اين است که  آيا می خواهی فرزندم باشی؟  ( يوحنا 12:1-13 )

من منتظر تو هستم. ( لوقا 11:15-32 )

                                                                                                                                                                                             دوستدار تو

          پدرت،

               خدای قادر مطلق 

بیشتر بدانید

يوحنا 3 : 16

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودان يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *