اگر روح خدا را مي خواهی روی خدا را طلب کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 3 جولای, 2016