پیغام و پرستش – ای خداوند چرا مرا خلاصی نمیدی

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 22 می, 2022