جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – برنامه کريسمس – 18.12.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: