پیغام و پرستش – هرجا که بروی اسم من اعتبار توست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 13 مارس, 2016