پیغام و پرستش – قلب تو دروازهٔ شرقی‌ باشد تا مسیح وارد شود

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 20 مارس, 2016