پیغام و پرستش – خداوند لطفا ارزش حقیقی‌ و جلالت را بر من نمایان کن

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 21 فوریه, 2016