پیغام و پرستش – خویشتن را برای ملاقات با خدا مهیا سازید

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 10 ژانویه, 2016