پیغام و پرستش – جلسه ملاقات با خدا آغاز سال جدید – همراه با شام خداوند

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 3 ژانویه, 2021