شکرگزاری تو را شریک رحمت الهی میکند – مراسم ویژه جشن شکرگزاری به همراه شام خداوند – 11.10.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: