ویژه برنامه کریسمس کليسای عيلام زنده – 23.12.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: