پیغام و پرستش – برکت ثمرهٔ اعتماد و اطاعت از خدواند است

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 7 ژوئن, 2015