پیغام و پرستش – تو فقط برای خداوند بدنیا آمدی

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 10 می, 2015