پیغام و پرستش -‌ ای جان من خداوند را متبارک بخوان

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 8 نوامبر, 2015