پیغام و پرستش – خدایا تنهایی‌ منو میبینی‌؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 25 اکتبر, 2015