پیغام و پرستش – ای پدر نوبر قلبم را به تو تقدیم می‌کنم – پنطیکاست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 8 ژوئن, 2014