پیغام و پرستش – با قوت روح خدا اعمال او را جاری کن

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 12 ژانویه, 2014