پیغام و پرستش – خداوندا قلب تو برای من بعنوان یک شاهزاده چیه؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 22 نوامبر, 2020