پیغام و پرستش – همراه با شام خداوند – قلب خدا،شفاست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 20 دسامبر, 2020