پیغام و پرستش – خداوندم چرا هیچ کس منو بحساب نمیاره؟ – جمعه پاک

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 3 آوریل, 2015