مراسم ویژه نوروز ۲۵۸۰ شاهنشاهی و سفره خداوند

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 21 مارس, 2021