پیغام و پرستش – بیایید به سبت و آرامی خدا وارد شوید

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 27 سپتامبر, 2015