پیغام و پرستش – وعده‌‌‍ خدا و ثمره دعای مقدسین

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 2 اکتبر, 2022