ویژه برنامه کریسمس کليسای عيلام زنده – 22.12.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: