پیغام و پرستش – پدر آسمانی منتظر وعده های تو می مانم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 22 آگوست, 2021