پیغام و پرستش – از زندگی تکراری خسته شدم، مشکل من کجاست؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 23 جولای, 2023