پیغام و پرستش – ای خداوند این روزهای درد چه زمانی تموم می‌شود؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 18 دسامبر, 2022