پیغام و پرستش – ای روح خدا درون مرا تو شستشو کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 12 مارس, 2023