پیغام و پرستش – ای سرزمین مادری،فرزندانت بزودی برخواهند گشت

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 30 اکتبر, 2022