پیغام و پرستش – ای سروران و ای شاهزادگان برخیزید

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 29 آگوست, 2021