پیغام و پرستش – ای مسیح تو ترانه سرای زندگی من هستی

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 4 جولای, 2021