پیغام و پرستش – ای پدر آسمانی میخواهم قلب تو را بشناسم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 8 ژانویه, 2023