پیغام و پرستش – ای کلیسا و ای شاهزاده،تو فرا خوانده شده‌ای

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 11 دسامبر, 2022