پیغام و پرستش – با اقتدار و قدرت خدا کوه‌ها را فرو بریز

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 28 مارس, 2021