پیغام و پرستش – به روح و کلامت مرا مسح کن خداوندا

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 28 نوامبر, 2021