پیغام و پرستش – عبور از بیابان یا بیابانگردی ؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 17 جولای, 2022