پیغام و پرستش – بیدار شو و دروازه های زندگیت را پاسبانی کن

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 20 فوریه, 2022