پیغام و پرستش – تجربه ابر جلال خدا

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 4 ژوئن, 2023