پیغام و پرستش – تجربه نزدیکی با ترا میخواهم ای خداوندم

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 7 ژانویه, 2024