پیغام و پرستش – خداوندا خسته شدم،انگار صدای منو نمی‌شنوی!!

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 22 ژانویه, 2023