پیغام و پرستش – ای خداوند چقدر تحمل کنم ؟ نجاتم بده

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 10 جولای, 2022