پیغام و پرستش – خداوندا لبیک,من آماده ام

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 24 اکتبر, 2021