پیغام و پرستش – خداوندم,ای پدرم,ستایشها و ثمره لبهایم مد نظر تو باشد

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 9 می, 2021