پیغام و پرستش – خداوند حدود منو وسیع گردان

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 13 فوریه, 2022