پیغام و پرستش – اصلا چرا و برای چه چیزی باید شکرگزار باشم؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 27 نوامبر, 2022