پیغام و پرستش – خدایا از من برای جلال نامت استفاده کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 15 آگوست, 2021