پیغام و پرستش – خدایا چرا باید ببخشم؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 20 ژوئن, 2021