پیغام و پرستش – خدایا چرا مرا وا گذاشتی

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 13 ژوئن, 2021