پیغام و پرستش – درد حس تنهایی

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 3 جولای, 2022